C Sharp Kalıtım Inheritance Nedir ?

FReeWaLLe

C# Developer
Yönetici
#1
C# Kalıtım Inheritance Nedir ?

Kalıtım

Kalıtım (inheritance), bir nesnenin diğer bir nesnenin özelliklerini ele geçirebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu önemlidir, çünkü kalıtım, hiyerarşik sınıflandırma kavramını destekler. Bir düşünürseniz, bilgilerin büyük bölümü hiyerarşik (yani, yukarıdan aşağıya doğru) sınıflandırma sayesinde yönetilebilir kılınır. Örneğin, kırmızı tatlı elma, elma sınıflandırmasının bir parçasıdır. Elma, meyve sınıfının bir parçasıdır.

Meyve ise daha büyük bir sınıf olan yiyecek sınıfının altında yer alır. Yani, yiyecek sınıfı, aynı zamanda mantıksal olarak kendisinin bir alt sınıfı olan meyve sınıfına da uygulanabilecek belirli özelliklere (yenilebilir, besleyici vs.) sahiptir. Bu özelliklere ek olarak, meyve sınıfının da kendisini diğer sınıflardan ayırt eden, kendisine özgü özellikleri (sulu, tatlı vs.) vardır. Elma sınıfı bu tür özelliklerden elmaya özgü olanları (ağaçta yetişir, tropik meyve değildir vs.) tanımlar.

Kırmızı Tatlı elma bu durumda, kendisinden önce gelen tüm sınıfların tüm özelliklerini kalıtım yoluyla devralacaktır ve bu özelliklerden sadece kendisini eşsiz kılanları tanımlayacaktır. Kalıtım kullanılmasaydı, her nesne kendi özelliklerinin tümünü açıkça tanımlamak zorunda kalacaktı. Kalıtım sayesinde bir nesnenin kendi sınıfı içinde sadece kendisini eşsiz kılan özellikleri tanımlaması yeterlidir. Nesne, genel özelliklerini atalarından kalıtım yoluyla devralabilir. Böylece, bir nesnenin daha genel bir durumun spesifik bir örneği olmasını mümkün kılan, kalıtım mekanizmasıdır.