C Sharp Veri Tipleri

 C Sharp Veri Tipleri

C# (C Sharp) Veri Tipleri

static void Main(string[] args)
{
//Value Types – Veri Tipleri
//Var Keywordu Atanılan Değere Göre Veri Tipini Otomatik Belirler.
var number = 0;
Console.WriteLine(“Number {0}”, number);
Console.WriteLine(“***************”);

//Int Veri Tipinin Değeri -2.147.483.648 ve 2.147.483.647 32 Bitlik Yer Kaplar.
int number1 = 10;
int maximumdeger = 2147483647;
int minimumdeger = -2147483648;
Console.WriteLine(“Number1 {0}”,number1);
Console.WriteLine(“***************”);
Console.WriteLine(“Maximum {0}”, maximumdeger);
Console.WriteLine(“Minimum {0}”, minimumdeger);
Console.WriteLine(“***************”);

//Long Veri Tipi – Int Veri Tipinin 2 Katı Yer Tutar
//Long Veri Tipinin Değeri -9223372036854775808 ve 9223372036854775807 64 Bitlik Yer Kaplar.
long number2 = -9223372036854775808;
long number3 = 9223372036854775807;
Console.WriteLine(“Number2 {0}”, number2);
Console.WriteLine(“Number3 {0}”, number3);
Console.WriteLine(“***************”);

//Short Veri Tipinin Değeri -32768 ve 32767 16 Bitlik Yer Kaplar.
short number4 = -32768;
short number5 = 32767;
Console.WriteLine(“Number4 {0}”, number4);
Console.WriteLine(“Number5 {0}”, number5);
Console.WriteLine(“***************”);

//Byte Veri Tipinin Değeri 0 İla 255 Arası Değer Tutar Sistemde 8 Bitlik Yer Kaplar.
byte number6 = 0;
byte number7 = 255;
Console.WriteLine(“Number6 {0}”, number6);
Console.WriteLine(“Number7 {0}”, number7);
Console.WriteLine(“***************”);

//Bool Veri Tipi Mantıksal Veri Tipidir. Tuttuğu Değer True Yada False Değerlerini Tutar.
bool condition = true;
bool durum = false;
Console.WriteLine(“Durum {0}”, condition);
Console.WriteLine(“Durum {0}”, durum);
Console.WriteLine(“***************”);

//Char Veri Tipi Karakterleri Tutan Veri Tipidir.
char character = ‘A’;
Console.WriteLine(“Karakter {0}”, character);
Console.WriteLine(“***************”);

//Double Veri Tipi Ondalıklı Sayıları Tutan Veri Tipidir. Sistemde 64 Bitlik Yer Kaplar.
double number8 = 10.5;
Console.WriteLine(“Number8 {0}”, number8);
Console.WriteLine(“***************”);

//Decimal Veri Tipi Daha Fazla Ondalıklı Sayıları Tutan Veri Tipidir.
decimal number9 = 10.5m;
Console.WriteLine(“Number9 {0}”, number9);
Console.WriteLine(“***************”);

//Enum Veri Tipi Temel Amaç Programlamada Sabit Olmayan Değiştirilmesi İstenilen Yerlerde Kullanılan Veri Tipidir.
Console.WriteLine(“Günler {0}”, Days.Pazartesi);

Console.ReadLine();

}
enum Days
{
Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
}

GÜVENLE İNDİRİN
0%
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.