HTML (Hyper Text Markup Language) NEDİR?

 HTML (Hyper Text Markup Language) NEDİR?

html_nedir

HTML (Hyper Text Markup Language) Türkçe anlamı; zengin metin işaretleme dili, anlamına gelmektedir.

İnternet üzerinde bilgi ve veri paylaşımı için kullanılmakta olan en yaygın metin tabanlı işaretleme dildir. HTML
(Hyper Text Markup Language) yani  zengin metin işaretleme dili bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Çünkü kendi başına çalışarak, ayrı ayrı her kullanıcının isteklerine göre cevap verebilen bir program yazılamaz. Programlama dili, bir seri prosedür ve açıklamadan oluşur ve genelde dış bir veriye ulaşmayı amaçlar. Bir HTML (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dili) belgesi ise, başlı başına verinin kendisidir.

Yapısı, tag (etiket) ismi verilen çeşitli başlıklardan oluşur. Veriler içine yerleştirilen tag (etiket) parçaları, metnin, dolayısıyla belgenin, ilgili okuyan browser (tarayıcı) tarafından verilerin nasıl işleneceğini belirtir. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur.

Temeli gereği yazı, ses, görüntü, video vs. gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların browser (tarayıcı) yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. Bu nedenle genellikle işaretleme dili olarak anılmaktadır.

Belgeleri birbirlerine bağlamak için yapısında kullanılan hyper text’ler (köprüler) oldukça güçlüdürler. Bu belgeler web space (web alanı) denen alanları oluşturur. Bir web space (web alanı) tipik olarak, home page (ana sayfa) etrafında biriken link’li (bağlantılı) sayfalardan oluşur. Bu link’ler (bağlantılar) web space (web alanı) içinden bir iç adres ya da dış kaynaklı bir adres olabilir. Bir home page (ana sayfa) ise bilgi paylaşımını sağlamak için kullanılan bir sanal buluşma ortamı durumundadır.

İnternet üzerinde yaşayan World Wide Web (www) (web), HTML (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dili) sisteminin arkasında etkileşimli, çok platformlu, multimedia (çoklu ortam) ve client / server (istemci) / (sunucu) uygulamaları oluşturmak için kullanılır.

Web sitelerinin hemen hemen %100’üne yakın kullanılan bir dildir ve bu nedenle web sitelerinin temelidir. Sadece HTML (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dili) kullanılarak web siteleri yapılabilir ve bunlara static (sabit) web siteleri denir, çünkü bu siteler tamamen durağan sitelerdir ve güncelleme işlemi kullanıcılara göre olmayıp, sadece kendi dosyalarından yazılımcı tarafından güncellenebilir.

Dynamic (dinamik) hale gelmesi için genellikle PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa), ASP (Active Server Pages) (aktif sunucu sayfaları) vs. gibi programlama dilleri ile birlikte kullanılmalıdır. Teknik olarak HTML (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dili), SGML (Standard Generalized Markup Language) (standart genelleştirilmiş işaretleme dili) ve DTD (Document Type Definition) (belge türü tanımı) olarak tanımlanır.

SGML (Standard Generalized Markup Language) (standart genelleştirilmiş işaretleme dili) ilk olarak IBM tarafından 1960’ların sonlarında, değişik bilgisayar ortamlarında belge taşıma sorununa çözüm olarak GML (General Markup Language) (genel işaretleme dili) olarak geliştirilmiştir. Zaman içinde GML (General Markup Language) (genel işaretleme dili), SGML (Standard Generalized Markup Language) (standart genelleştirilmiş işaretleme dili) olarak ISO (International Standards Organization)(Uluslararası Sandartlar Organizasyonu) tarafından standart haline getirildi.

Bir SGML (Standard Generalized Markup Language) (standart genelleştirilmiş işaretleme dili) belgesi üç ana parçadan oluşur. İlk parça, tag (etiket) ile normal metni birbirlerinden ayırmak için hangi karakter setinin kullanılacağını tanımlar. İkinci parça, tag’ların (etiketlerin) uygun olarak kullanılacağı belge tipini tanımlar. Üçüncü parça ise, belgenin asıl metnini ve işaret tag’larını (etiketlerini) içerir. Bu üç parçanın hepsi aynı fiziksel dosya içinde olmak zorundadırlar. Bütün browser’lar (tarayıcılar) aynı SGML (Standard Generalized Markup Language) (standart genelleştirilmiş işaretleme dili) karakter setini ve belge tipini kabul ederler, böylece kullanıcı yalnız metin içeriğini görür.

HTML İLE NELER YAPILABİLİR?

HTML (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dili) kullanılarak yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız konusunda bazı bilgiler aşağıda kısaca sunulmaktadır.

Yapılabilir Yapısı ?

• Metin biçimlendirme işlemleri (renk, boyut, font vs.) yapılabilir.
• Resim kullanımları ve çalıştırılma işlemleri yapılabilir.
• Video kullanımları ve çalıştırılma işlemleri yapılabilir.
• Ses dosyaları kullanımları ve çalıştırılma işlemleri yapılabilir.
• Tablo işlemleri yapılabilir.
• Alan işlemleri yapılabilir.
• Çerçeve işlemleri yapılabilir.
• Form işlemleri yapılabilir.
• Canvas (tuval) 2D işlemleri yapılabilir.
• Stil dosyaları kullanım işlemleri yapılabilir.
• Dış bileşen kullanım işlemleri yapılabilir.
• Static (sabit) web sayfaları yapılabilir.

Neler Yapılamaz ?

• Etkileşimli ve event’lara (olaylara) duyarlı sayfalar yapılamaz. Fakat Javascript dilini de ek olarak kullanırsak yapılabilir.
• Formları işleyip değerlendiren programlar yapılamaz. Fakat PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page), ASP (Active Server Pages) (aktif sunucu sayfaları) vs. gibi dilleri ek olarak kullanırsak yapılabilir.
• Dynamic (dinamik) web sayfaları yapılamaz. Fakat PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page), ASP (Active Server Pages) (aktif sunucu sayfaları) vs. gibi dilleri
ek olarak kullanırsak yapılabilir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.