object oriented programming

  1. FReeWaLLe

    Nesne Yönelimli Programlama

    Nesne Yönelimli Programlama C#'ın merkezinde nesne yönelimli programlama (OOP - Object Oriented Programming) yer almaktadır. Nesne yönelimli yöntem bilim C Sharp'tan ayrılmaz; tüm C# programları en azından bir ölçüye kadar nesne yönelimlidir. Nesne yönelimli programlamanın C# için öneminden...
Üst