Neden C Sharp Dilini Kullanmalıyız ?

Neden C Sharp Dilini Kullanmalıyız ?

Öncelikle C# dili öğrenilmesi kolay bir dildir. C# dili diğer dillere nazaran daha kolay öğrenebilecek bir dildir. Az sayıda anahtar kelimeler(keywords) ve basit kontrol yapıları ile çalışılır.

Nesne Yönetimli Programlamaya Tam Destek: C# gerçek manada nesne yönetimli (object-oriented) bir dildir. Yeni modüler yapısı ve hataların giderilmiş olması C Sharp‘ın esnek ve zamanla çok kullanılan bir dil olmasını sağlamıştır.

Güç Ve Kolaylık Arasındaki Denge: Dilin hem güçlü hem de kullanılabilir olması önemlidir. Örneğin VB kolay kullanılan bir dil olmasına rağmen C++’a göre hem daha yavaş hem de yetenekleri azdır. Buna istinaden C Sharp güç ve kolaylık arasında kullanılan en ideal dildir.

Yüksek Verimlilik: Microsoft, C#’ı tasarlarken çok sık yapılan hataları önlemek için önlemler almıştır. Bunların en basiti if() deyiminde parantezlerin içindeki ifadelerin değeri int veya türevleri bir değer olursa program derlenmez. Bu sayede yazılım sırasında birçok hatanın önüne geçilmiş olur.

XML Desteği: Farklı platformların birbirleri arasında veri alışverişlerinde ortak bir dille konuşmaları gerekir. Bundan dolayı Microsoft .NET ve  C# içinede XML desteği eklenmiştir. Özellikle dağıtık uygulama geliştirme projelerinde XML büyük yararı vardır.

Yönetilmeyen Kod (Unmanaged Code): C# ile yazılım esnasında ihtiyacımız olmasa da yine de işaretçileri kullanıyoruz. Bu tür kodcuklara unmanaged code (yönetilmeyen kod) deniliyor.

Modern Bir Dil: C, C++ ve Java’nın güzel yönleri alınıp, haliyle nesne yönelimli, mükemmel bir dil olarak C# karşımıza çıkmıştır.

C Sharp Gerçekten Güçlü Bir Yazılım Dilidir. Kullanmanızı Tavsiye Ediyoruz.

Play Video
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.